Tarotové karty Major Arcana - 22 významov Arcany

Zistite Svoj Počet Anjela

ObsahHlavné arkány zvyčajne predstavujú obzvlášť nápadné prvky alebo udalosti, ktoré budú
majú silný vplyv na váš život, kde drobné arkány poskytnú jemnejšie detaily a zaistia väčšiu zrozumiteľnosť generického čítania. Recenzie na psychické čítanie.Karty Major Arcana predstavujú hlavné, zastrešujúce témy vo vašom živote a môžu zmeniť interpretáciu celého šírenia, keď sa objavia. Sú však také hlboké a také zložité, že ich nemožno v tomto článku ponoriť príliš hlboko. Chcem sa však stručne dotknúť každej z hlavných tém, ktoré obývajú každú z veľkých arkán.Významy 22 tarotových kariet Major Arcana


Tarotová karta bláznov

Bláznivý tarot ~ Odhodlanie na novú cestu.
Vypustenie výsledku.
Otočenie sa chrbtom k minulosti.
Dôveruj ceste. Kúzelník Tarot - Tarotová karta Major Arcana

Nevedomý nebezpečenstiev Blázon ich zavedie do sveta spirituality, kde môžu nájsť znalosti mimo dosahu väčšiny ľudí.

Hlupák touto interpretáciou symbolizuje potrebu slobody a nezávislosti. Udáva pozitívny vývoj na ceste múdrosti. Hlupák vám umožní dosiahnuť duchovné aj materiálne túžby.

Bez cieľa
Nevinnosť, spontánnosť, slepá dôvera, oslobodenie
Bez starostlivosti
Slobodný duch, rojko, nádejný, neobmedzený
Impulzívny
Oddelený, Neochota, Bezcitný, Nepredvídateľný

Divoká karta
Individualita, premenné, kreatívne, nevyhovujúce

Táto karta symbolizuje nové začiatky a potenciál. Vesmír vás povzbudzuje, aby ste vykročili mimo svoju zónu pohodlia a verili, že všetko bude v poriadku. Urobte ten skok viery; táto karta je povzbudením.

Vzpriamený význam: Predmetom čítania je rojko, mystik. Má túžbu dosiahnuť veľký cieľ. Na správnu voľbu si musí dávať pozor. Ak si myslí, že keď je nevedomosť blaženosťou, je múdrosťou byť múdrym, potom je skutočne bláznom.

Obrátený význam: Hlúpe, nerozvážnosť, bezmyšlienkovité akcie. Voľba bude pravdepodobne chybná.

Prečítajte si svoj tarot s Kasambou


Kúzelnícka tarotová karta

Kúzelník Tarot ~ Výzva k akcii. Will. Túžba.
Stvorenie. Komunikácia. Manifestácia.
Alchymista. Podvodník. Manipulátor. Klam.

Kúzelník patrí medzi pozitívne hlavné arkány. Jeho prítomnosť v kresbe zvyčajne predpovedá priaznivé udalosti. Symbolizuje nové začiatky, zasvätenie a tímového ducha.
Je to triumf mysle nad hmotou a znak veľkej vôle a zručnosti.
Kúzelník vám ukáže, ktorou cestou sa máte vydať, ale musíte sa prejsť, a potom sa rozhodnúť správne. Karty to za vás neurobia.

Kúzelník otvára nové príležitosti a dáva vám istú nadvládu nad neznámym a nečakaným. Pretože je to, podľa definície, celkom nepredvídateľné, mali by ste veľa premýšľať, než sa pustíte do akéhokoľvek konkrétneho kurzu.

Sústrediť sa
Majstrovstvo , Esencia, materializácia, vedomie,

Kĺbové
Výkon , Schopnosť, umožniť, kreatívny génius,

Dôvera
Rýchla akcia, podpora, vplyv, posilnenie

Presvedčivé
Vyrábajte mágiu, premenné, inšpiráciu, podvodníka

Zistite Svoj Počet Anjela

Pozri Tiež: